Gener

Uhhh, jeg har dårlige gener…og derfor er jeg overvægtig (siges imens der nærmest gror kakaopalmer ud af ørerne af alt den chokolade, der bliver grovædt.)

Nej, jeg fornægter på ingen måde, at gener kan have indflydelse på din krop. Højde, bredde, ører, næse, øjne og vægt!

Naturligvis har gener indflydelse! Men det er ikke en undskyldning du bør læne dig op ad for ikke at gøre noget ved din overvægt, hvis du har en sådan.

Det er måske vævende konklusioner som dem fra Sundhedsstyrelsen som er med til at puste til myten om at generne er skyld i fedme

Der er således ret entydige beviser for, at der foreligger en arvelig/genetisk disposition for udvikling af fedme. Man ved dog endnu ikke, hvilke gener, der er involveret, og derfor ej heller hvilke processer i fedmeudviklingen, der er påvirket af generne. Det er imidlertid lige så klart, at den betydelige stigning i forekomsten af fedme gennem de seneste 40-50 år ikke skyldes ændringer i generne, men kan relateres til ændringer i de miljømæssige forhold. Disse ændringer har givet mulighed for, at de, der var genetisk disponerede, udviklede manifest fedme. Det skal i den sammenhæng nævnes, at det er de miljømæssige forhold, der er påvirkelige, og der er i den forbindelse visse holdepunkter for, at fed kost og fysisk inaktivitet kan have en særlig betydning for udvikling af fedme hos personer med arvelig disposition for fedme.

Forfalder man til kun at læse første delsætning, så er det klar, at man ligeså kan give op.
Der foreligger entydige beviser. Sikke en sjasket beskidt vaskeklud at få smidt i hovedet! Bum!

Læser man dog noget videre, så læser man altså at udviklingen af den voksende fedme de sidste 40-50 år ikke skyldes ændringer i generne! Hov!

Tyg lige på den. Eller skal vi hellere sige: Tænk over den mens du går en lang tur!

Lad mig sende et klart budskab: Det er ikke dine gener der er årsagen til overvægten. Det er hvad du gør med generne som ligesom gør forskellen om den desposition som du måske har eller ikke har som gør udslaget!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.