Tage et ansvar

Uha det lyder tungt…og er det ikke bare et finere udtryk for at, man erkender sin skyld i dellerne.

Hvis man gerne vil se negativt på ansvar, jamen så kan jeg ikke forhindre nogen i det. Det ligger udenfor min armslængde at kontrollere en negativ tilgang til at tage ansvar.

Jeg ser derimod positivt på, at et menneske tager ansvar for sin egen proces. Eller arbejder konstruktivt sig ud af den situation vedkommende har bragt sig i.

At tage ansvar er på ingen måde tvangskonsekvens af tidligere tiders handlinger.  At tage ansvar er at tage ejerskab for situation. Når man ejer noget passer på det, udvikler tanker og strategier, udfører handlinger. Man engagerer sig.  Er mere stolt!

I hele taget er det, man tager ansvar forbundet med en masse positive holdninger og følelser, så negativitet i al den afskygninger finder mindre og mindre plads.  At tage ansvar giver energi til at yde mere.

Ta’ det så!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.