Trafik Tiltag

Først og fremmest:  Set i lyset af hvor mange mennesker der kan færdes i trafikken i Danmark uden at komme galt afsted, så er det lige før at mængden af trafikuheld er nede på et niveau, hvor mængden af mennesker der kommer galt afsted næsten er umuligt at bringe yderligere ned.
Der er efterhånden lavet så mange småjusteringer af færdselsloven, at man må gribe til nogen lidt dybtliggende måder at gøre ting på før man kan bringe antallet uheld ned.

Når jeg siger næsten, så har jeg da lige et par ideer fra det store udland, der kunne indarbejdes i vejplanlægning, når nu man alligevel har gang i grave-og asfalt-værktøjerne.

Mine forslag kræver naturligvis også, at der er nogle tankerækker hos den enkelte trafikant, der justeres.  Og det er nok noget svært at ændre en mentalitet.

Se i artiklerne under denne overskrift hvad jeg har tænkt mig af tiltag og hvad de gør for trafiksikkerheden

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.