STOPkryds: FourWayFullStop

De fungerer fint i USA.

Ordet stop er internationalt. Jeg kan ikke komme på et eneste sprog, hvor Stop betyder andet end: Stop!
For slet ikke tale om, at alle landes vejskilte på en eller anden måde er standardiseret på den front.

Krydsene bliver sindsygt meget sikrere vha. disse sekskantede skilte med det simple budskab: stop.

Og hvornår må man så køre:  Tja, når der er frit
Hvornår må man køre, når der er flere ved krydset:  Efter den førstankommende
Hvornår må man køre, når man ankommer samtidig: De gange jeg har oplevet det, så skete det ved kommunikation.  Man kunne også lave reglen om, at det er største køretøj der kører først.
Hvornår må man køre, når der er mange ved krydset: Lad det gå uret rundt og så efter tur. Det kunne ovenikøbet være så heldigt, at køretøjerne skal igennem krydset uden at krydse hinandens færdselsretning….når det er fastslået med sikkerhed, så kan den næste tage sin tur.

Hvad så med de bløde trafikanter?
På hjul: Lad dem indgå i rækkefølgen.
Til fods: Dem på hjul har vigepligt….og fodgængeren skynder sig over (uden at løbe).
Cyklister der stiger af cyklen:  Se   Til fods:

Og nej, man skal naturligvis ikke nedlægge lyskryds eller nedlægge de allerede etablerede rundkørsler….
STOPkonceptet kunne være alle de steder, hvor de ubehjælpsomme vigepligtsregler kunne have godt af en simplicficering.

 

Ked af, at måtte bruge en tragedie af en ulykke som et godt eksempel på, hvor STOP-kryds kunne gøre en forskel: Sindal-ulykken.

Vis stort kort

Hele området er nærmest færdselsuheld der venter på at ske, da der er fyldt med uoverskuelige kryds og strækninger der “inviterer” til kørsel med høj fart.
Hvis man indførte FuldSTOP-kryds i området, så ville hastigheden i området være meget mindre, da alle køretøjer (motor eller ej) tvinges til standsning.   Der er naturligvis ikke taget højde for fartidioter, sms-fjolser som er til fare for deres omgivelser.

Der kræver det vist blot fratagelse af kørekort og konfiskering af det køretøj de måtte køre i (hvis anden person ejer køretøjet, så skal det naturligvis lige undersøges om køretøjet er blevet udleveret til føreren jf. aftale med ejeren. Hvis aftale: konfisker og sælg køretøjet! Salgsprisen tilfalder en fond for volds&trafikofre!).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.