Sætte i stedet for

Når nu jeg besluttet ikke bruge tid på tygge cyberslik og redde cyberkæledyr. Jamen hvad vil jeg så bruge tid på.

Skrivning om hvad der optager mig

Udgivet via WordPress til Android

This entry was posted in Hjerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.