Fødevareindustriens hensigtserklæring

Jamen, sågiv dem en hjælpende hånd.

De store aktører fra Danmarks Fødevareindustri* har for snart 3 år siden fremsat 13 fede forslag som kunne gavne behandlingen og forebyggelsen af den udfordring som samfundet står overfor: overvægt.

Ligesom med detailhandlens hensigtserklæring, såville politikerne være enormt dumme  ved ikke at tage Danmarks Fødevareindustris gode intentioner og sørge for, at de blev omsat til handling.

Danmarks Fødevareindustri* har faktisk de seneste næsten 3 år haft en hjemmeside, hvor de direkte siger, at producenter skal mærke konsekvenserne af deres handlinger. Det morsomme er, at de skulle have et topmøde på48 timer, hvor de kom frem til erkendelsen. Prøv og tænk, hvad man kan gøre over fx 1 år.

Se forslaget Den Sunde Tegnebog.
Jeg citerer:
Forbrugere og producenter skal mærke konsekvenserne af deres handlinger!…..
Rammes danskerne påpengepungen, såhandler de derefter. Brugen af afgifter og tilskud vil yderligere give fødevarevirksomhederne en interesse i at udvikle nye produkter, der i højere grad lever op til målene om et ernæringsrigtigt forbrug.

Det er da en selverkendelse! Fødevareindustrien har faktisk for næsten 3 år erkendt, at de ikke kan styre produktudvikling, medmindre samfundet giver mærkbare konsekvenser ved ikke at udvikle produkter, der understøtter ernæringsrigtig forbrug!
De har faktisk givet politikerne en handlingsanvisning til, hvordan Danmarks 230 fødevareproducenter får interesse i at udvikle ernæringsrigtige fødevarer: Fødevareindustrien får interesse i udviklingen af ernæringsrigtige produkter, men først når de rammes påpengepungen.

Wauv! Hvad venter politikerne på?
Det kan endda gøres indenfor skattestoppets rammer. Eller ogsånår skattestoppet ophæves eller bare ændres.

Faktisk kan mine tre forslag gøres med en minimal indsats fra Fødevareindustri og Detailhandel.

Man kan faktisk hjælpe både producenter og detailhandel i udviklingen af sunde produkter UDEN afgiftsværktøjet eller erhvervstilskud!

Forbrugerens opgave er for såvidt, at være lidt mere aktiv. Både mentalt og logistisk, såfremt forbrugeren har et ønske om at leve usundt.
Forbrugeren som ønsker at leve sundt får det lettere at undgådet usunde valg…..og jf. fødevareindustrien vil udviklingen af sunde produkter tage fart!

Hvad venter vi på?

Forslagene gavner folkesundheden**, fødevareindustrien udvikler sunde produkter, detailhandlen har det lettere ved at observere de konkurrenter som ikke laver FairPlay (det samme har myndighederne).
Og forbrugeren har en reel chance for at være: den oplyste forbruger.

Konceptet om det frie valg bevares. Det er frivilligt om producenter vil producere usunde varer; det er frivilligt for detailhandel om de vil have usunde fødevarer i deres sortiment; det er frivilligt om forbrugeren vil leve usundt.

Forbrugeren står IDAG i situationen, at han aktivt skal vælge at leve sundt.
Med forslaget kommer forbrugeren til at ståi en situation: at han aktivt skal vælge at leve usundt.

Det er stadig frit valg……nu skal han bare selv huske, opsøge de produkter som understøtter en usund levevis. Og ignorer den information som er påproduktet.
Hverken industri, detailhandel understøtter med reklamer om usunde produkter.
Samfundet står ikke passivt påsidelinjen og først bliver aktiv, når skaden er sket.
Tankegangen om det frie valg fået en anden indgangsvinkel. Naturligvis!
Når man ikke ændrer tankegang ved sin tilgang til et hidtil uløst problem, såløser man det aldrig.

Det bedste ved det hele: Man er igang med at barbere nogen af de knap 2880 skattekroner, som 5 millioner borgere hver i sær betaler til de konsekvenser som den nuværende fedme-situation belaster sygehusøkonomien med.
Eller som teleselskaberne er forpligtet til at oplyse: Totalprisen er 14.400.000.000

Pengene kan bruges til enten skattelettelser eller til andre steder i sundhedssystemet.

For slet ikke at tænke på, hvad man sparer penge ved at undlade købet af de usunde varer.

Everybody is a winner!  Selv de familier med knap sågod økonomi får mere luft i budgettet.

*: Det rette navn er: FødevareIndustrien, hvilket er en brancheorganisation for 230 fødevareproducenter. Brancheorganisationen er en del af Dansk Industri.

**: samfundet kan spare 10-15 milliarder kroner jf. Danmarks Fødevareindustri.

This entry was posted in Hjerne and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.