Andet spørgsmål: Hvordan vil du tabe dig?

Det er et uomtvisteligt faktum, at grunden til du er overvægtig er fordi du gør som du gør…og du har gjort det over en længere tid. Når nu du har intentionen om at gennemføre et varigt vægttab, så det ligeså uomtvisteligt faktum, at du skal gøre noget anderledes, såfremt intentionen over tid skal konverteres til resultater.

I besvarelsen af spørgsmålet er det ikke abstrakte tanker, men helt nede på jorden tiltag. Ikke noget med at du skal gøre noget bestemt eller lade være med at gøre noget konkret. Bare det du kan gøre eller kan lade være med uden at omstille dig eller vende vrangen ud af din dagligdag.

Savner du overblikket af dine vaner, så kan du starte med noget som simpelt som at kigge på dine indkøbskvitteringer eller i dine køkkenskabe. Alt den mad du køber eller har på lager har du intentioner om at spise. Enten i aften eller næste weekend eller måske længere fremme i fremtiden.
På aktivitetssiden bør du se på hvad du foretager dig.  Observer dit tidsforbrug og derefter analyser hvad du kan lave om.

Bemærk: På intet tidspunkt er det noget konkret du SKAL.  Det eneste du kommer til at skulle er at lave noget om.  hvad dette noget er…det finder du ud af med dig selv.

This entry was posted in Hjerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.