Kostråd her og der og alle vegne

ja, der findes 8 kostråd  og hjertelig tillykke med det.

På den anden side står en større og større del af befolkningen er bliver tykkere og tykkere.

Fra kostråd-opfindernes (eksperternes) synspunkt kan jeg da sagtens se, at segmentet som bliver (mere) overvægtig, så bare ikke fatter kostrådene.

Efter mit hoved vil jeg snarere sige, at eksperterne/kostrådene ikke fatter segmentets adfærd og bevæggrunde for adfærd.

“At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted,
først og fremmest må passe på at finde ham dér, hvor han er, og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan se det, han er selv
i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden.
For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han - men dog vel
først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min
mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende,
så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne
ham egentlig vil beundres af ham.
Men i al sand hjælpen begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge
sig under den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er at være den
herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at
finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.
 (Søren Kierkegaard)

De er da fint og flot, kostrådene og deres interne logik fremmer det sunde liv.  Men det er slet ikke der, hvor man bør starte, når man kommer ind på at “gøre noget” ved overvægten.  Hverken på individ eller samfunds-niveau.

Man bør begynde i den adfærd som er tilstede!  Acceptere adfærden, som den nu engang er.  Det er ikke ensbetydende med resignation overfor adfærden.   Snarere udgangspunktet for at observere adfærden.
Det interessante er, at når man observerer sin egen adfærd, så vil der ske mindst en af to ting:

A:  Man ændrer adfærden fx hen i mod vægttabsunderstøttende adfærd
B: Man bliver bevidst om den overvægtsfremmende adfærd

Naturligvis er vil det fedeste være, at man tager A. Lad os da bare sige, at man kun har fået bevidstliggjort sin adfærd.  Det er stadig bedre end bare at have fortsat sin adfærd uden at være bevidst om den.

Man har fået italesat adfærden.   og det gør faktisk, at man sætter ord på.  Disse ord kan bruges til at foretage de egentlige ændringer.

This entry was posted in Hjerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.