Accept, ej det samme som lade stå til.

 

Igår valgte du at byde velkommen til accept af din mad. Uanset hvad det så end måtte være for en mad.

Betyder accept så, at stå stille  og så bare hælde ned i kurve og vogne….for senere holde det ene chokoladeorgie efter det andet.
Tja, lad os lege med tanken, at du kan vælge det.  For det kan du.

Før du tager indvortes chokoladebad vil du lige være venlig at skrue ned for tempoet i dine tanker.

er chokoladeorgiet en nødvendig konsekvens af accepten af ingrediensen.   Er det en total uundgåelighed ligeså sikker som fx at tyngdelovens evige tilstedværende, der gør at når du slipper en ting, så falder den til jorden?

Eller giver accepten af ingrediensen dig mulighed for at vælge  orgiet  vs. undladelse af orgiet.  Der er sandelig også en tredje mulighed:  udsættelse af beslutningen af afholdelse af orgiet.

Er det ikke skønt med accept.   Du får lige pludselig muligheder. Muligheder du kan magte.

Accept giver ligeledes adgangen til mere dybere spadestik i “maskinrummet” af dine madvalg: værdierne omkring din mad.
Du har mulighed for at se på det fundament dine valg bygger på.

Hvis du valgte en forbud/påbuds-liste, så ville du kun skøjte henover det som i din mangeårige hverdag har gjort af de værdier som er grundlaget for at træffe valg i det daglige.
Accepten giver mulighed for at implementere en “dybere analyseniveau”, så du får grundlagt en ny vane, når du står overfor et madvalg.

Med dybere analyseniveau taler jeg ikke om dybdepsykologiske analyser af dine barndomsminder eller traumaer….nej, bare mulighedne for at se på tankerne bag tankerne bag valget, når du rækker ud efter chokoladen.   Du kan vælge at tænke længere eller kortere tid på det niveau. Eller starte med at acceptere, at der findes et sådan niveau, men for nuværende tidspunkt undlade at se nærmere på det.

Det er det skønne med accept.   Du kan vælge at gå nærmere eller blot anerkende eksistensen.

Det ville du ikke kunne med en forbuds/påbuds-liste.

 

NB: Du kan til enhver tid vælge at gå tilbage til en påbuds/forbuds-liste og følge den.  Du vil blot opdage, at efterlevelsen af en sådan liste (ligesom før) vil vare kort, ligesom de resultater som er en del af underkastelsen af instrukserne i listen.

This entry was posted in Hjerne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.