Færdselslov §49 stk 5: Godthåbsvej Stockfledtsvej

UPDATE:

Der skete tiltalefrafald efter politiet er blevet bekendt med ordlyden i FÆL §49 stk 5.  Skræmmende, at de kan sigte efter samme paragraf som giver lov til det man sigtes efter.
Trist anvendelse af skattydernes penge.

——————

En af min bekendte er lige blevet taget i Politiets færdselsaktion på Godthåbsvej på kommunegrænsen mellem København og Frederiksberg.   Sikkert noget med, at Politiet skal “lufte slikkepinden” i anledning af, at bødetaksterne er forhøjet.

Det er der, hvor Stockflethsvej bliver aflukket og der lige er et “åbent stakit” så cyklister kan komme igennem og ud til Godthåbsvej…eller fra Godthåbsvej ind på Stockflethsvej.


Vis stort kort

Det var den 13. januar 2012 om morgenen.

Min bekendt skulle krydse Godthåbsvej og køre over et fortov for at komme ind på Stockfledtsvej!

Efter Politiets opfattelse, så har min bekendt overtrådt færdselslovens paragraf 49 stk 5.

Lige netop i den paragraf og i det stykke….der har man faktisk netop positiv lov til at krydse et fortov på cykel

citat:

§ 49. ……

Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

….

Min fremhævning i citat fra: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139027

 

så hvis du er så uheldig, at du er blevet ramt af en færdselsbøde efter §49 stk 5, så bedes du hæfte dig ved om du kører fortov  eller om du kører over fortov.

 

Hvad er så forskellen mellem at køre fortov og køre over fortov

Forskellen er såmend ganske nem:  Du må naturligvis ikke køre fortovet i den “gå-retning” som fodgængerne anvender, altså det gælder begge retninger.
Tilgengæld må du gerne køre over et fortov dvs:  Formålet med at køre på fortovsflisen* er ikke at fortsætte ad fortovet, men for at komme over fra/på en sidevej eller ind på hhv. ud fra en parkeringsplads eller andre sammenhænge, hvor du i en naturlig konktekst forlader cykelstien for at ændre køreretning til anden vej/sti.
Man kan også sige det som: hvis det at du skal hoppe af cyklen, gå over fortovet og sætte dig på cyklen igen vil være til større gene for trafikken, så svarer det til, at såfremt du ikke hoppede af cyklen, så ville du være kørt over fortovet.

*: Eller anden belægning som angiver, at området er til fodgængere.

 

Husk at du ved færdselsbøder erklærer dig skyldig, såfremt du betaler bøden.
Du kan sagtens erklære dig uenig i bøden uden nogen større konsekvens end at skulle møde i retten.
Kvitteringen du har modtaget fra betjenten OG det bødeforlæg/girokort du modtager med posten er kun politiets udlægning af sagen!
Og den behøvedes sandelig ikke være i overensstemmelse med de faktiske eller juridiske omstændigheder!

Husk: Politibetjente er IKKE jurister, men politibetjente!

 

Bemærk venligst, at dette indlæg IKKE er imod Politiet som helhed, men et “langskud” for at hjælpe de cyklister som er blevet taget i den aktion og blevet sigtet efter den paragraf på det sted i denne sammenhæng: at krydse et fortov på cykel!

Politiet laver sikkert i alle mulige andre sammenhænge et ganske udemærket stykke arbejde.   De bør så måske hellere koncentrere sig om de færdselsregler, hvor der reelt er fare på færde eller overtrædelsen er til gene for andre trafikanter.

Jeg vil gerne være behjælpelig med at udpege et par ganske interessante steder:

– Lyskrydset  Enghavevej i højresvingbanen til Vigerslevvej.   Der er der ret mange motorkøretøjer som tager med over rødt i højresvingbanen, selvom der lige er skiftet fra højre-grønt til højre-rødt….og den pause som er mellem de forskellige lyskurvers røde-gule-grønne signaler er ment til, at cyklisterne kan komme over krydset uden at blive hamret ned af højresvings-kørende.
((((og lad nu være med at stille jer op i fuld uniform og blå blink…så er der naturligvis ikke nogen som kører over for rødt))))

– Nørrebrogade.   Behøvedes ikke nogen videre introduktion!
– Området omkring Valby station.
– Området omkring Fasanvej station.

Og for bilister alene:

ved Langebro fra Amager ind mod København:  Busbanen med det indbyggede højresving bliver brugt til ligeud kørsel af “smarte” bilister.

 indlægget offentliggjort 13. januar ; redigeret 22. januar og 25. september 2012

This entry was posted in Hjerne and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.