Hvad er det modsatte af sportsskader?

Svaret er:  passiv-skader?

Traditonelt set er en skade noget pludselig opstået situation ud fra en udefra kommende begivenhed, der medfører at en person eller ting bliver beskadiget.
Det er i hvert fald sådan at det er beskrevet i de fleste forsikringspolicer.

En sportsskade er lidt anderledes. Skaden opstår pga. en unaturlig bevægelse eller belastning under udøvelsen af en sportsgren. Skaden kan dog også opstå ved at en medudøver løber ind i den som får skaden.

Disse hændelser er så dejlig nemme identificere og når det sker for en eliteudøver ovenikøbet transmiteret på tv.

Der findes en tredje type skade som meget mere lumsk. Det er den skade som opstår ved, at man ingenting laver hhv. laver meget lidt.
At lave meget lidt sport/motion giver også skader på kroppen, dog ikke én som kan pege på eller sætte et plaster på.

Der er et finere udtryk for disse sygdomme:  livsstils-sygdomme.

For at nævne nogen af de mest snigende:  diabetes type 2; forhøjet blodtryk; lavt stofskifte.

Og par presserende så at sige:  fordøjelsesproblemer fx forstoppelse hhv. det modsatte.

Og uanset om du har disse sygdomme eller du har passiv livsstil og dermed i risiko for disse, så er der altså kun én ting som kan afhjælpe sygdommene hhv. forbygge deres opståen: motion!

www.de3faktorer.dk

This entry was posted in Hjerne, Hjerte and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.